Missie en visie

Missie

TC Helenaveen wil als financieel gezonde tennisvereniging haar leden een combinatie van prestatie en gezelligheid in de tennissport bieden. TC Helenaveen wil een aantrekkelijke vereniging zijn voor jong en oud uit Helenaveen en omliggende dorpen zonder tennisvereniging. TC Helenaveen wil bijdragen aan het (spel)plezier, een juiste sportbeleving en een open communicatie binnen de vereniging.

Visie

TC Helenaveen streeft ernaar een organisatie te zijn die verantwoordelijk is voor een optimaal aanbod van tennisactiviteiten, dat afgestemd is op de beleving, leeftijd, niveau en ambitie van haar leden. Een organisatie die mensen stimuleert mee te doen, mee te denken en mensen actief betrekt bij de vereniging en verenigingsactiviteiten. Een organisatie die jeugd stimuleert om sportieve grenzen te verleggen. Een organisatie waar plezier voorop staat, waarbij de jeugd positief gestimuleerd wordt, zij binding met de vereniging voelen en zij uiteindelijk graag doorstromen naar de senioren afdeling. Een organisatie waar ook prestatie de ruimte krijgt. Een organisatie waarin duidelijk gecommuniceerd wordt en ingespeeld wordt op de maatschappelijke veranderingen.